Opći podatci

Župa Presvetog Srca Isusova
Kolodvorska 1
HR - 31325 ČEMINAC

Telefon/fax:
(+385) 031/756-125

Mobitel:
(+385) 098/481-545

E-mail:
zupa.ceminac@gmail.com

MBS: 1750658

OIB: 76351474564

IBAN:
HR05
2340 0091 1101 5640 9

 

 

Tko smo i što smo?

Župa Presvetog Srca Isusova, nastala 1789. godine izdvajanjem iz župe Darda. Sjedište župe je u Čemincu, a tu su i filijale Kozarac, Novi Čeminac i Jagodnjak.
Nalazimo se na istoku Hrvatske, u središnjem dijelu Baranje, na magistralnoj cesti koja vodi od Osijeka preko Belog Manastira do mađarske granice, uz trasu budućeg koridora V. c. Po crkvenoj jurisdikciji pripadamo Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, a dio smo Baranjskog dekanata. Graničimo sa župama Darda, Bilje, Petlovac, Beli Manastir i Kneževi Vinogradi. Trenutno nas je na ovom području oko 1700 katolika.

..........

Do 1945. godine većinsko su stanovništvo Nijemci, uz nešto Mađara i Srba. Po završetku Drugog svjetskog rata njemačko je stanovništvo protjerano, ali ni do danas nisu izgubili vezu sa starim krajem. Tada se na područje župe doseljavaju Hrvati, pretežno Zagorci i Međimurci, koji su i danas većinsko stanovništvo.

Neposredno pred Domovinski rat je dovršena obnova župne crkve, te je blagoslovljena 2. rujna 1990. U Domovinskom ratu župnik i župljani su prognani, a župna crkva Presvetog Srca Isusova je zapaljena, te su ostali samo goli zidovi. Povratak u župu počeo je 1998. sa mirnom reintegracijom Baranje i Istočne Slavonije. Obnovljena župna crkva posvećena je o 100. obljetnici njezine izgradnje, 17. lipnja 2007.
Filijalne crkve sv. Emerika (Dobrog Pastira) u Kozarcu i sv. Vendelina u Jagodnjaku bile su devastirane te odmah po povratku počinje i njihova obnova.

Čeminački župnik i začasni kanonik Stolnog kaptola đakovačkog i srijemskog Josip Varžić, nakon 43 godine upravljanja župom, umire od posljedica moždanog udara i sahranjen je na čeminačkom groblju 3. lipnja 2008.
Novim župnikom imenovan je 17. kolovoza 2008. Dinko Kalmar.

 

....................................... ........................................................................................ ................................................